Сохо кредит


Ātrais kredīts 15 minūtēs! Sohocredit.lv

2.pielikumsMinistru kabineta 2010.gada 28.decembranoteikumiem Nr.1219

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējsAdreseTālrunis* E-pasts*Fakss*Mājaslapa*

SOHO Group, SIAReģ. Nr. 40003770114Lāčplēša iela 87, Rīga LV – 1011 66116000 [email protected] 66116000 www.SohoCredit.lv

2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Patēriņa kredīts saimnieciskām un/vai personīgajām vajadzībām

Kredīta kopējā summaMaksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

 EUR 

Kredīta izņemšanas noteikumiKā un kad jūs saņemsiet naudu

Aizdevums tiks izskaitīts no Aizdevēja bankas konta uz Aizņēmēja bankas kontu, no kura veikts reģistrācijas maksas 0.01 EUR maksājums. Pārskaitījums tiks veikts dienas laikā no kredīta apstiprinājuma brīža, ja Aizņēmējs neizmanto savas tiesības atteikties no aizdevuma un attiecīga līguma slēgšanas. 

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

dienas

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Jums būs jāveic šādi maksājumi: 1 maksājums EUR apmērā termiņa beigās (Aizdevuma pamatsumma un Aizdevuma piešķiršanas komisijas maksa, ja tāda tiek piemērota).

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksāAizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam

EUR *Aprēķina piemērs:Aizdevuma summa: EUR Komisija:  EURReģistrācijas maksa:  0.01 EUR

3. Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam

Komisija:   EUR Komisija izteikta procentos:  %Dienas procentu likme: %Fiksēta aizņēmuma likme visam kreditēšanas līguma termiņam.

Gada procentu likme (GPL)Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas. GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus.

%**Gada procentu likmes aprēķina pieņēmumi: Aizdevuma summa: EUR  Komisija: EURKredīta termiņš: dienas

Piešķirtā Aizdevuma summu un aizdevuma piešķiršanas komisijas maksu Aizņēmējs atmaksā termiņa beigās vienā maksājumā.

Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto - Apdrošināšana, ar ko garantē kredītu vai - Cits papildu pakalpojums Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL.

NēNē

Attiecīgās izmaksas

 

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumāMaksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot

www.sohocredit.lv

Ātrais kredīts 15 minūtēs! Sohocredit.lv

2.pielikumsMinistru kabineta 2010.gada 28.decembranoteikumiem Nr.1219

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējsAdreseTālrunis* E-pasts*Fakss*Mājaslapa*

SOHO Group, SIAReģ. Nr. 40003770114Lāčplēša iela 87, Rīga LV – 1011 66116000 [email protected] 66116000 www.SohoCredit.lv

2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Patēriņa kredīts saimnieciskām un/vai personīgajām vajadzībām

Kredīta kopējā summaMaksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

 EUR 

Kredīta izņemšanas noteikumiKā un kad jūs saņemsiet naudu

Aizdevums tiks izskaitīts no Aizdevēja bankas konta uz Aizņēmēja bankas kontu, no kura veikts reģistrācijas maksas 0.01 EUR maksājums. Pārskaitījums tiks veikts dienas laikā no kredīta apstiprinājuma brīža, ja Aizņēmējs neizmanto savas tiesības atteikties no aizdevuma un attiecīga līguma slēgšanas. 

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

dienas

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Jums būs jāveic šādi maksājumi: 1 maksājums EUR apmērā termiņa beigās (Aizdevuma pamatsumma un Aizdevuma piešķiršanas komisijas maksa, ja tāda tiek piemērota).

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksāAizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam

EUR *Aprēķina piemērs:Aizdevuma summa: EUR Komisija:  EURReģistrācijas maksa:  0.01 EUR

3. Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam

Komisija:   EUR Komisija izteikta procentos:  %Dienas procentu likme: %Fiksēta aizņēmuma likme visam kreditēšanas līguma termiņam.

Gada procentu likme (GPL)Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas. GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus.

%**Gada procentu likmes aprēķina pieņēmumi: Aizdevuma summa: EUR  Komisija: EURKredīta termiņš: dienas

Piešķirtā Aizdevuma summu un aizdevuma piešķiršanas komisijas maksu Aizņēmējs atmaksā termiņa beigās vienā maksājumā.

Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto - Apdrošināšana, ar ko garantē kredītu vai - Cits papildu pakalpojums Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL.

NēNē

Attiecīgās izmaksas

 

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumāMaksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē

Maksājumu kavējumu gadījumā: 1) Aizdevējs ir tiesīgs saņemt nokavējuma procentus 0.1% apmērā no kopējās kavēto maksājumu pamatsummas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 36% no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas gadā; 2) Aizdevējs ir tiesīgs uzsākt ārpustiesas parāda piedziņas procesu vai vērsties tiesā ar pieteikumu par parāda piedziņu, vai uzdot parāda piedziņu trešajām personām; 3) Aizdevējs ir tiesīgs parādu cedēt; 4) Aizdevējs, atbildīgas aizņemšanās veicināšanai, ir tiesīgs nodot informāciju par Aizņēmēja saistībām trešājām personām. 

 

4. Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesībasJums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā

Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad Aizņēmējs ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma.

Pirmstermiņa atmaksaJums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Aizņēmējam ir tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji atmaksāt aizdevumu pirms termiņa, maksājot procentus par aizdevuma faktisko lietošanas laiku. Aizņēmējam nav jāmaksā kompensācija par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu.

Datubāzes izmantošanaKredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem

Informāciju, ko devusi datubāze, Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanai, Aizdevuma līguma noslēgšanas atteikuma gadījumā, Jums ir iespēja iegūt, ierodoties Aizdevēja birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 87, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektuJums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kreditēšanas

Aizņēmējam ir tiesības pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru, ierodoties Aizdevēja birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 87, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku. Šo noteikumu nepiemēro, ja Aizdevējs pieprasījuma brīdī nevēlas noslēgt kreditēšanas līgumu ar patērētāju.

Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija

Šī informācija ir derīga no līdz

5. Papildinformācija finanšu

www.sohocredit.lv

Вопросы и ответы | Sohocredit.com

 • Lai saņemtu aizdevumu SIA "SOHO Group", Jums jābūt:
  • Latvijas Republikas pilsonim vai nepilsonim ar pastāvīgu uzturēšanās atļauju;
  • vecumā no 20 gadiem līdz 75 gadiem;
  • pastāvīgai dzīvesvietas adresei Latvijas Republikā;
  • pastāvīgam mobilā telefona pieslēgumam;
  • bankas norēķinu kontam jebkurā no Latvijas komercbankām;
  • regulāriem ienākumiem, kas būtu pietiekami, lai atmaksātu aizdevumu;
  • bez kavētiem maksājumiem un/vai kredītsaistībām citos uzņēmumos;
 • Ja aizņemieties pirmo reizi:
  • Izvēlieties aizdevuma summu un periodu ;
  • Aizpildiet reģistrācijas anketu;
  • Veiciet reģistrācijas maksas pārskaitījumu;
  Kad minētās darbības ir veiktas, dažu minūšu laikā saņemsiet atbildi par Jūsu aizdevuma pieteikumu. Lai pieteiktos spied šeit.

  Ja aizņemieties atkārtoti:

  • Autorizējieties savā klientu profilā;
  • Izvēlieties aizdevuma summu un periodu;
  • Apstipriniet vēlamo aizdevuma summu, termiņu un līguma nosacījumus;
  Kad minētās darbības ir veiktas, dažu minūšu laikā saņemsiet atbildi par Jūsu aizdevuma pieteikumu. Lai pieteiktos spiediet šeit.
 • Ja esiet aizpildījis/-usi reģistrācijas anketu, Jums jāveic reģistrācijas maksājums 0.01 EUR apmērā no Jūsu personīgā bankas konta. Lai mēs Jūsu maksājumu saņemtu pēc iespējas ātrāk, maksājumu veiciet vienas bankas ietvaros.

  Saņēmējs SIA "Soho Group” Reģ. Nr.: 40003770114 LV12HABA0551030643847 SWEDBANK LV41NDEA0000083135798 NORDEA BANKA LV22PARX0008931310002 CITADELE LV95RIKO0002013213122 DNB NORD

  Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: Piekrītu SIA "SOHO Group" aizdevuma līguma noteikumiem. Piekrītu savu personas datu apstrādei. Klienti ar norēķinu kontu citās bankās var izvēlēties, uz kuru SIA "SOHO Group” norēķinu kontu pārskaitīt reģistrācijas maksu. Aizdevums tiks izsniegts no kāda no uzrādītajiem SIA "SOHO Group” norēķinu kontiem. Citu banku klientiem jārēķinās ar pārskaitījuma izpildes laiku (līdz vienai pilnai darba dienai) gan veicot reģistrācijas maksas pārskaitījumu, gan kredīta saņemšanai.

  • Pirmajā reizē Jums ir iespēja veikt aizdevuma pieteikumu līdz 300 EUR.
  • Otrajā reizē un turpmāk, Jums ir iespēja veikt aizdevuma pieteikumu līdz 425 EUR.
 • Jūsu pieteikums tiks izskatīts 10-15 minūšu laikā, ja tas tiks veikts darba dienās no plkst.8.00 līdz 22.00, brīvdienās un svētku dienās no 9.00 līdz 21.00. Ja radīsies kādas neskaidrības pieteikuma izskatīšanas laikā,klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar Jums, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru.
 • Ja Jūs saņēmāt ziņu par pozitīvu lēmumu un Jūsu bankas konts ir Swedbank, Nordea, DnB NORDEA vai Citadele bankā, tad naudu savā bankas kontā saņemsiet laika posmā līdz 15 minūtēm pēc pieteikuma izskatīšanas. Ja Jūsu bankas konts atrodas citā bankā, naudas saņemšana var ilgt 1 – 3 dienas, taču lūdzu ņemiet vērā, ka reālais pārskaitījuma ātrums ir tiešā mērā atkarīgs no katras individuālās bankas.
 • Reģistrēties un izveidot pieteikumu Jūs variet jebkurā Jums vēlamajā laikā, taču kredīta pieteikumus izskatām un naudas pārskaitījumus veicam mūsu darba laikā:
  • darba dienās no plkst. 8.00 līdz 22.00
  • brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00
 • Rēķins par aizdevuma atgriešanu Jums tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pastu. Lai atmaksātu savu aizdevumu, Jums jāveic maksājums uz mūsu rekvizītiem: Saņēmējs: SIA "SOHO Group" Reģ.nr.: 40003770114 LV12HABA0551030643847 /Swedbanka/ LV41NDEA0000083135798 /Nordea/ LV22PARX0008931310002 /Citadele/ LV95RIKO0002013213122 /DnB NORD/

  Maksājuma mērķī norādiet: Aizdevuma līg. Nr. atmaksa (Piemērs : Aizdevuma līg. Nr. 308 atmaksa)

 • Nē, vienlaicīgi viena persona var saņemt tikai vienu aizdevumu, kad būsiet to atmaksājis/usi varēsiet pieteikties nākamajam aizdevumam.
 • Jā, Jūs droši variet atmaksāt aizdevumu pirms termiņa, galvenais, veiciet atmaksu Jūsu aizdevuma atmaksas termiņa ietvaros.
 • Atmaksāt aizdevumu iespējams jebkurā Latvijas komercbankā vai pasta nodaļā, kā arī, izmantojot internetbanku.
 • Tādā gadījumā Jums ir iespēja pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu uz 30 kalendārajām dienām. Lai to izdarītu, Jums jāpārskaita pagarināšanas maksa uz SIA “SOHO Group” norēķinu kontu. Skatiet šeit .
 • Aizdevums tiek atteikts šādos gadījumos:
  • Jūsu maksātspēja, ienākumi un/ vai kredītsaistības neatbilst aizdevuma piešķiršanas prasībām;
  • Jums ir kādas kavētas vai nepildītas kredītsaistības citās kompānijās;
  • Reģistrācijas laikā norādījāt kļūdainus/ neprecīzus datus;
  • Neesiet atmaksājis/usi iepriekšējo SIA "SOHO Group" aizdevumu.
 • Starp SIA "SOHO Group” un aizņēmēju (patērētāju) noslēgtos Aizdevuma līgumus SIA "SOHO Group" uzglabā 3 (trīs) gadus vai līdz pilnīgai no Aizdevuma līgumu pušu izrietošo saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10 (desmit) gadus.
 • Ja kopš aizdevuma izsniegšanas vēl neesiet saņēmis rēķinu, tad zvaniet uz SIA "SOHO Group" klientu apkalpošanas tālruni - 66116000 darba dienās no plkst 8.00 līdz 22.00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00,vai rakstiet mums e-pastu uz [email protected]
 • Aizdevuma saņemšanai Jums nav nepieciešami dokumenti. Jums ir nepieciešams mobilais tālrunis un bankas konts kādā no Latvijas bankām.
 • Ja Jums ir aktīvs aizdevums, tad papildus summu aizņemties nav iespējams.
 • Ja nauda Jūsu bankas kontā nav ieskaitīta laika posmā līdz 30 minūtēm, lūdzu, sazinieties ar mums pa klientu apkalpošanas tālruni - 66116000 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 un brīvdienās un svētku dienās no 9.00 līdz 21.00, vai rakstiet mums uz e-pastu [email protected]

  Ja Jūs saņēmāt ziņu par pozitīvu lēmumu un Jūsu bankas konts ir Swedbank, Nordea, DnB NORDEA vai Citadele bankā, tad naudu savā bankas kontā saņemsiet laika posmā līdz 15 minūtēm pēc pieteikuma izskatīšanas. Ja Jūsu bankas konts atrodas citā bankā, naudas saņemšana var ilgt 1 – 3 dienas, taču lūdzu ņemiet vērā, ka reālais pārskaitījuma ātrums ir tiešā mērā atkarīgs no katras individuālās bankas.

 • Jums ir iespēja termiņa ietvaros atmaksāt aizdevumu pa daļām (var maksāt vairākos maksājumos). Tādā veidā Jūs pakāpeniski samazināsiet aizdevuma apmēru. Ja aizdevuma atmaksas datumā Jums nav iespējas apmaksāt atlikušo summu, Jūs variet atlikt aizdevuma atmaksu, veicot aizdevuma atmaksas termiņa pagarinājumu. Pagarinājuma maksa samazināsies proporcionāli atlikušajai neatmaksātajai pamatsummai. Pēc aizdevuma daļējas apmaksas, pagarinājuma maksas apmēru Jūs varat noskaidrot savā www.sohocredit.lv profilā.
 • Konta numuru ir iespējams nomainīt pārskaitot 0.01 EUR no sava jaunā bankas konta uz "SIA SOHO Group" kontu, maksājuma mērķī norādot šādu informāciju -"Konta maiņa” Nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai šeit
 • E-pasta adresi variet nomainīt pārskaitot no sava bankas konta 0.01 EUR uz SIA "SOHO Group" kontu, maksājuma pamatojumā norādot jauno e-pasta adresi, piemēram, [email protected]

  Nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai šeit

 • Lai veiktu uzvārda maiņu, Jums jāveic 0.01 EUR maksājums uz mūsu kontu, maksājuma pamatojumā norādot- "Uzvārda maiņa": šeit

  Klienta profilā tiks reģistrētsJūsu jaunais uzvārds, kas būs norādīts maksātāja datos.

 • Rēķinu Jūs saņemsiet uz e-pastu ne vēlāk kā 5 dienas pirms aizdevuma atmaksas datuma beigām. Rēķina summu un atmaksas datumu iespējams apskatīties arī savā klienta profilā.
 • Jā, tomēr šādā gadījumā Jums būs jāsedz visi valūtas konvertēšanas izdevumi.
 • Ja vēlieties izteikt atzinību par sniegto pakalpojumu vai servisu, kā arī, ja rodas ieteikumi, kā uzlabot SIA "SOHO Group" servisu, sūtiet e-pastu uz [email protected] , vai zvaniet 66116000.
 • www.sohocredit.lv

  SohoCredit - Быстрый кредит в интернете

  Кредиты 10-15 минут без залога и поручительства

  Бесплатный кредит: 1. кредит до 300.00€Ежемесячная процентная ставка: 10.00 % (сумма кредита 200€ + кредитные % (на 90 дней) / 200 * 100-100)

  ГПС (годовая процентная ставка): мин 179.03%, мах 293%*

  Плата за активацию: 0.01€Сумма кредита: от 70.00€ до 425.00€Срок с продлением: от 61 до 360 дней

  Рабочее время: рабочие дни 8:00-22:00 и выходные дни 9:00-21:00Возраст: от 20 летВажно: не требуется справка о доходах, можно оформит без залога и без поручителя

  Продление срока, кредитная ставка: 22.68% (45.36€)Сроки получения кредита: 10-15 минутЛицензия: есть

  Процедура получения кредита: регистрация > плата за активацию с вашего банковского счета > кредитная заявка (интернет, sms) > ответ sms > деньги на Ваш банковский счет

  Дополнительная информация: SOHO Group компаний также в других странах, Литва, Польша, Испания, если Вы опаздывали оплату, штраф в размере 1% от общей суммы платежа за каждый дней.

  Банковские счета: Swedbank, DNB, Nordea, Citadele, Latvijas Pasts

  Подать заявление Sohocredit

  Адрес: SIA SOHO GROUP, LV40003770114, Lāčplēša 87, LV-1011, Rīga

   

  Кредит

  Предлагаем сравнивать кредиты в интернете, использоваем таких критериев, как сумму кредита, ежемесячный платеж, комиссия кредита, годовая процентная ставка, срок погашения кредита. Годовая процентная ставка рассчитывается при условии, что заемщик занимает повторно и не включаются плата за активацию в расчёте.

  Все данные, которые доступны для сравнении, найдены с веб-сайта кредитной компании. Вполне возможно, что комиссии кредита или другие условия кредитования изменились, поэтому рекомендуется посетит страницу кредитной компании.

  Продление кредита и условия возобновления кредита

  Заемщик имеет право продлить срок кредита, оплатив плату за продление в размере, который указан в предложении о продлении кредита. Точная сумма продлении кредита можно узнать свой профиль Sohocredit.

  Кто может получить кредит Sohocredit

  Sohocredit займ доступен для персон:

  • которые имеют постоянное задекларированное место жительство в Латвийской Республике;
  • дееспособной и правоспособной персоне;
  • с задекларированным адресом места жительства;
  • с постоянным подключением мобильного номера телефона;
  • с открытым, в любом в Латвии банке, расчетным счетом;
  • для персон у которых чистая кредитная история, без задержек других кредитных платежей.
   

  Важно

  • Оцените свои возможности и будьте ответственными! Не занимайте без необходимости! Прочитайте условия договора перед подачей заявления. В случае возникновения вопросов, свяжитесь с кредитором.
  • Рассмотрения запроса и выдача кредита бесплатна.

  Право отказа

  Заемщик в течение 14 (четырнадцати) дней может использовать право отказа и отказаться от Кредитного договора, подробнее см. здесь.

  Финансовая ответственность

  В случае не выполнения обязательств может быть начат процесс взыскания долга или право взыскания может быть передано третьим лицам, что негативно отразится на кредитной истории и возможно на кредитном рейтинге заёмщика, что в свою очередь может стать причиной отказа в предоставлении услуг. В случае просрочки платежа насчитываются штрафные санкции в размере 1% от общей суммы просроченного платежа за каждый просроченный день.

  Пример: при взятии в долг 300 € на 3 месяцев, срок с продлением, комиссия 71.41 €, общие затраты на займ составляют 371.41 €, годовая процентная ставка 269%.

  Подать заявление Sohocredit

  Отзывы

  Чтобы Вы смогли принять лучшее решение и выбрать лучшие компании по кредитование, мы создали раздел отзывов о компании по кредитование. Добавьте свой отзыв!

  www.parkreditiem.lv


  Смотрите также